Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

VII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY 20211. Termin i miejsce zjazdu:
VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 05.09.2021r. o godz. 10:00 w Restauracji „Telimena” w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 15

Regulamin zjazdu

Porządek obrad

DelegaciSprawozdania Organów Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


1. Sprawozdanie Prezesa

2. Sprawozdanie Prezesa – kadencyjne

3. Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

4. Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – kadencyjne

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Budżet


Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved