Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Prezes K-PIL-W

Kadencja 2021 – 2025
Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej :

- Andrzej Klimowski

Rada K-PIL-W

Członkowie Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej :

- Jarosław Dąbrowski - V-ce Prezes
- Sławomir Andryszak - V-ce Prezes
- Maciej Bachurski - V-ce Prezes
- Iwona Zuchniak - Sekretarz
- Roma Czekalska – Kaźmierska - Z-ca Sekretarza
- Andrzej Domagalski - Skarbnik
- Stefan Fafiński
- Zenon Grzeczka
- Jacek Judek
- Maciej Kaptur
- Andrzej Koziatek
- Krzysztof Kurnik
- Krzysztof Łukaszewicz
- Małgorzata Mańkowska
- Joanna Michna
- Anna Pułkownik
- Ryszard Tyborski
- Mariusz Urbanowski
- Wiesław Wielgosz
- Krzysztof Wilczyński


Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej :

- Leszek Mańkowski

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy weterynarii – członków Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Do zadań Rzecznika należy:

- przyjmowanie skarg na lekarzy weterynarii dotyczących możliwości popełnienia błędów w sztuce lekarsko – weterynaryjnej;
- prowadzenie postępowań w zakresie nieetycznych zachowań członków Izby lekarsko – weterynaryjnej;
-prowadzenie postepowań w zakresie innych przewinień zawodowych lekarzy weterynarii.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1991 o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 nr 8 poz. 27 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 (Dz. U. z 1993 nr 70 poz. 371)Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

- Emilia Balcerak
- Michał Barczykowski
- Marcin Brążkiewicz
- Berenika Chybicka
- Magdalena Grzegórska
- Karolina Rysiewska
- Hanna Sokołowska
- Piotr Szcześniak
- Paweł Szydłowski


Sąd

Członkowie Sądu K-PIL-W :

- Piotr Pułkownik – Przewodniczący Sądu
- Cezary Korzeniowski – V-ce Przewodniczący
- Hanna Sobolewska – V-ce Przewodnicząca
- Beata Buczkowska – Junel
- Urszula Dobosz
- Grzegorz Dudzik
- Piotr Kotewicz
- Maryna Marciniak
- Adam Nowacki
- Andrzej Nowakowski
- Natalia Tomaszewska
- Krzysztof Walentynowicz


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna :

- Zygmunt Gadomski
- Magdalena Czerkawska – Tyborska
- Michał Górka
- Zbigniew Ryska


Delegaci na Zjazd

Delegaci na Zjazd :

- Sławomir Andryszak
- Maciej Bachurski
- Jolanta Dąbrowska
- Jarosław Dąbrowski
- Urszula Dobosz
- Andrzej Domagalski
- Stefan Fafiński
- Zygmunt Gadomski
- Zenon Grzeczka
- Jacek Judek
- Maciej Kaptur
- Andrzej Klimowski
- Krzysztof Łukaszewicz
- Wojciech Młynarek
- Ryszard Tyborski
- Iwona Zuchniak


Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved