Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Z żalem zawiadamiamy

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega

Lek. wet . Edward Rakszewski

Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia składa
Prezes oraz Rada Okręgowa
Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Bydgoszczy

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved