Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Szkolenie dla lekarzy weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Szkolenie dla lekarzy weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Temat szkolenia : Aktualna sytuacji w stosowaniu antybiotyków w weterynarii w świetle nowych przepisów krajowych  i w Unii Europejskiej
 

Termin: 28.05.2022r godz. 10:00 – 13:00 ( po szkoleniu przewidziany jest catering)
Miejsce: - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Lwowska 1 sala 135


Program szkolenia :


1. Przyczyny stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej przez lekarzy weterynarii- dr Mariusz Urbanowski
2. Profilaktyka, metafilaktyka i terapia zakażeń w świetle uwarunkowań prawnych
3. Na ile lista leków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych dla  medycyny ludzkiej wpłynie na praktykę weterynaryjną?


 Prowadzący:
dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK
Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chęć uczestnictwa proszę o zgłaszanie do biura Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej pod nr tel. 52 362-01-53 bądź na adres mailowy: kpilw@kpilw.pl do
dnia 24.05.2022r. do godz. 17:00.

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved