Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Komunikaty oraz Wydarzenia K-PIL-W

Dzień Weterynarii w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dzień Weterynarii w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Aktualne informacje w związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia (UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

Data: 25/01/2022

Lokalizacja: spotkanie wirtualne (Webex); godz. 9.00 - 15.00

Opis wydarzenia

Wydarzenie ma na celu przybliżenie lekarzom weterynarii –wykonującym czynności zawodowe w ramach zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej, zakładu leczniczego dla zwierząt oraz zatrudnionym w weterynaryjnym przemyśle farmaceutycznym – kluczowych zmian w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE. Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 28 stycznia 2022 r.

W trakcie spotkania pragniemy przedstawić następujące zagadnienia:

- Dopuszczenie do obrotu oraz nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii weterynaryjnych  produktów leczniczych
- Wytwarzanie weterynaryjnych produktów leczniczych
- Dystrybucja oraz sprzedaż weterynaryjnych produktów leczniczych
- Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Jest to pierwszy dzień informacyjny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poświęcony weterynaryjnym produktom leczniczym w 2022 r.

Zarejestrowani uczestnicy będą mogli zadawać pytania podczas wydarzenia.

Dokumenty

Program Wydarzenia

Rejestracja

Osoby zainteresowane mogą zarejestrować się na wydarzenie pod linkiem: https://rejestracja.urpl.gov.pl/

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved